سبک : منتظرت بودم

 

قویدی قدم دنیایه   گلدی علی اکبر

یثربی ائتدی روشن  اشبه پیغمبر

گلدی علی اکبر    گلدی علی اکبر


ادامه مطلب ...