قوری یرده یاتما رقیه جان باجی دور گیداخ باجی دور گیداخ
گیدوری مدینیه کاروان  باجی دور گیداخ باجی دور گیداخ


قوری یرده یاتما رقیه جان باجی دور گیداخ باجی دور گیداخ
گیدوری مدینیه کاروان  باجی دور گیداخ باجی دور گیداخ
بوخرابه یرده نه یاتموسان   گوز آچ ای بلاکش روزگار
ندور علتی که سن ائتموسن    بو خرابه گوشه سین اختیار
دور ایاقه عمه آنا باجی    اولوری مدینیه رهسپار
 بو مکاندا ایلمه سن مکان    باجی دور گیداخ باجی دور گیداخ
نجه نی تک ایمیوم نوا ته دلدن اوخشامیوم سنه
یری وار ئولونجه غمونده من    گلم آه وناله وشیونه
باجی غم گونونده شریکیدون     گیجه گوندوز همدمیدون منه
سنیدون بو غم کشه همزبان    باجی دور گیداخ باجی دور گیداخ
گتوروبدی جانه سنون کیمی   منیده بو دار و دیار غم
غم ودردو رنج وملالیدن    دئمه بیر دقیقه که فارغم
گوزون آچ اویان باجی گورنجه      دوزولوبدی نظمه قطار غم
بیری سرزنان بیری موکنان    باجی دور گیداخ باجی دور گیداخ
بیریسی بو توزلی مزاریوه      باخار آغلار عالمی یاندورار
بیری قبرین اوسته سالوب ئوزون   گورَنَه علاقه سین آندورار
بیری قوینونا قویوب اللرین     چکیلوب کناریده یان دورار
گلور آه ونالیه هر زمان    باجی دور گیداخ باجی دور گیداخ
بیلورم که رسم وفا دگول بیله ترک ایدوم سنی من گیدوم
کسیلوبدی چاره بو چاره سیز    غم و درده من نه علاج ایدوم
خبر آلسا فاطمه گر سنی نه دیوم اونا باجی من نئدوم
غم وغصه دن گوگول اولدی قان  باجی دور گیداخ باجی دور گیداخ
بو نه طالع و بو نه بختیدور متحیرم من ئوزوم باجی
منه فرقتون ایله سختیدور که ئورکده یوخدی دوزوم باجی
نجه من دوزوم گیدورم ئوزوم    ولی دلده چوخدی سوزوم باجی
کیمه دردیمی ایلیوم بیان باجی دور گیداخ باجی دور گیداخ
بو صغیر سنیله کیم دوزر بو قدَر بلا ومصیبته
کیم عزیز جانینی من کیمی سپر ایلیوب غم ومحنته
گله هر بلا متحملم        دوزه بولمرم غم فرقته
منی ئولدورور بو غم نهان باجی دور گیداخ باجی دور گیداخ
گیدورم ولی بیلورم چتین سنه من چاتام بو خرابه ده
اودی گلمیشم سنه تازه دن    من عزا دوتام بو خرابه ده
گله کاش اجل منی درک ائده    سنیله یاتام بو خرابه ده
نه علاج ائدوم من ناتوان باجی دور گیداخ باجی دور گیداخ
گیدیروخ مزارینه اکبرون وار اگر سفارشون ائت بیان
علی آدی دلده خرابه ده    گئجه صبحه تک ائلدون فغان
یانورام بو نسگله بذل ائدوب بو خرابه ده قوری یرده جان
بو خرابه اولدی سنه مکان باجی دور گیداخ باجی دور گیداخ
گتوروبدی ذوق صفا عجب سنه خادما بو صفای ری
ایلیوبدی تصفیه روحیوی بو زمین و آب وهوای ری
بو زبانحال وهمین اثر قالی وار نقدر بقای ری
قوری یرده یاتما رقیه جان باجی دور گیداخ باجی دور گیداخ