حسینه آغلاماق دنیاده والله افتخاریمدی
حسین اولسا منیله ، سویمارام ، دنیا بهاریمدی
دلی دیوانه اولدوم من حسین عشقیله دنیاده
حسین دیوانه سی اولماق سنددی اعتباریمدی