اذن میدان ایسترم ویرمور عمو رخصت آنا

اولموری فیض شهادت قاسمه قسمت آنا


اذن میدان ایسترم ویرمور عمو رخصت آنا

اولموری فیض شهادت قاسمه قسمت آنا

یالواروب هر بیر دلیله ایلدیم الحاح تام

قویمادیم عجزیمده نقصان ایتدیم اصرار تمام

بولمورم سرّی ندور اولمور رضا شاه اَنام

اذن ویرمور ایلیم بو بی کسه نصرت آنا

سرّی وار پوزقوندور احوالیم، پریشاندور حواس

نا امید ایتدی حضوریندن منی امّید ناس

دامنیندن دوتدوم ایتدیم هر نه عجز و التماس

اولمادی عرضیم قبول ایتدی غمیم شدّت آنا

خاطریمی دائماً ‌ایستردی شاه خوش خصال

ایستمزدی قلبیمه یوز ویرسون اندوه و ملال

ایمدی هر قدر ایسترم ویرمور منه اذن قتال

لطفینی مندن کسوب بیلمم ندور علّت آنا

حسرتم قانه باتام گلسون اَله مقصود پاک

آرزومه یِتمَسَم ایلر بو غملر زهرا چاک

اولماسا چاره بو درده من یقین اولّام هلاک

قورخورم سینَمده گیتسون قبره بو حسرت آنا

دیگ غم جوش ایلوب آیا گوزده داشماز گوز یاشیم

باش و جان ویردی یتوب مقصوده یار و یولداشیم

خاکِ پای یاره یوخسا بی لیاقتدور باشیم

نقد جان معیارینه ناقصدی یا قیمت آنا

سن اوغولسوزلوق خیالاتیله اولما دلغمین

کاش قربانون قبول ایتسون بو گون قربان دین

سنده زهرا محضرینده رو سفید اول حشره دین

منده پیغمبر یانندا چکمیوم خجلت آنا

بسدی بو خجلات منه گیتدی هامی پیر و جوان

بذل جان ایتدی، مقدّس مقصده اولدی روان

من گرک اوّل ایدِیدیم ترک سر ایثار جان

ایلیِیدیم اکبره بو باره ده سبقت آنا

چاره قیل تدبیر ایله بو دردیمین درمانینه

گوندَر اوغلون سنده لیلا تک اُلوم میدانینه

قانیمی منده قاتوم شهزاده اکبر قانینه

وقت فرصتدور اماندور ایلمه غفلت آنا

ویردی هم مسلک لریم راه فنا فی اللهده گام

مقصدِ اصله تاپوب یول ایتدیلر تحصیل کام

من مرامه یِتمَه ماقدان اولموشام چوخ تلخ کام

ایلیوب والِه هوای وادی حیرت آنا

نفسی هم مسلک لریم حق یولدا قربان ویردیلر

سلک اوّل عشقده نظمه دوشوب سان ویردیلر

دوغرانوب کوی وفاده تشنه لب جان ویردیلر

تاپدیلار بیر شهرت مشهوریله شهرت آنا

منده مشتاقم بو عالی سلکده ساندان گیچم

آتش عشقیله باشدا جوش ایدن قاندان گیچم

ایتمیَم ترک وفا باشدان گیچم جاندان گیچم

جان ویرم جانان یولوندا تا اولا راحت آنا

اون اوچ ایل چکدون تماماً نازیمی لیل و نهار

دُزدون هر بیر زحمته چوخ حقلرون بوینومدادور

ایمدیده اول واسطه تا اذن ویرسون شهریار

بوینوما بیر حقّیله  قوی عُمده بیر منّت آنا

ویرمیشم هر دردسر رافتدن ایلوبسن قبول

عرضیمی ردّ ایتمیوبسن اولمیام تا من ملول

بیر کفن سال بوینوما بو عرصه ده ایتمه نکول

طُوی لباسیندن منه فاخردی بو خلعت آنا

ایتدی هر کس قدرتینجه جنگ قوم بد سِگال

عشقِ شاهِ دینیله قانه بویاندی بِالمَــآل

منده لازمدور ایدم نصرت بو شاهه لامَـحال

نارَشیدم یوخسا یوخدور منده بو قدرت آنا

اهل عشقه امتحان گهدور بو دشت کربلا

سنده گوستَـر امتحانون ویر منی حقّه فدا

اولما چوخ «ذهنی» پریشان ایلمه شور و نوا

یوز ویروبدور قلبوه هر چند چوخ رقّت آنا