ای بنـد قلب زهرا وی فخر آل طاها
قویدون قدم جهانه نوره بوروندی دنیا
مولا تولدون مبارک اولسون


ای بنـد قلب زهرا وی فخر آل طاها
قویدون قدم جهانه نوره بوروندی دنیا
مولا تولدون مبارک اولسون

ای عامـل عدالت/ زیبا گل امامت
دیوان معرفتـده /سر مطلع شرافت
علم عاشق حضورون/ علامه لر اسیرون
دنیای تار دینـه/ نجم شب نجابت
مولا تولدون مبارک اولسون

داغلار گولی گوزلدی/ زینتده گلشن اولماز
سنبلده چوخ صفا وار/ صورتده سوسن اولماز
دوتسا گوزل جهانی/ جنت کیمی سراسر
شیعه گوزینده والله/ هرگز بیری سن اولماز
مولا تولدون مبارک اولسون

سن سن نمازه زینت/ سن پاکی وضوسن
سن کعبۀ شعوره /زوار سوبه سوسن
حل و حرم حدودی /خیف منا صفاسی
قرآنه سن بهاسن /سن دینه آبروسن
مولا تولدون مبارک اولسون

اجسام عالمینه /سن جاودانه جانسان
انفاسه حکم رانسان/ گوزدن ولی نهانسان
هر تار زلف تارون / مین جنته مقابل
سوز ناقص اولدی یوخ یوخ /مجموعۀ جنانسان
مولا تولدون مبارک اولسون

صندوق پاک قلبون /قرآن مصطفی دور
سّر سرای سینون/ قانون ما سوادور
گون گوزلرون گداسی/ آی حسنون نماسی
انوار شرق رویون / منظرگه خدا دور
مولا تولدون مبارک اولسون

چیخ ظاهره داریخدوق/ ای پادشاه کعبه
ظلمت دوتوب جهانی/ وی نور ماه کعبه
سن گوزلره ضیاسن/ گوزلر یورولدی دای گل
کعبه سنی گوزتلور/ ای قبله گاه کعبه
مولا تولدون مبارک اولسون

گوزیاشلی گوزلروک یول/ آخشام چاقی چاتاندا
غمله دولار اورکلر/ مغربده گون باتاندا
بلمم نیه دعالر /آخر قبوله چاتمور
قیلوق دعا ظهوره / بیگانه لر یاتاندا
مولا تولدون مبارک اولسون