شه جذبه ی تجلّی جاناندا محو حال

معبودنه ایدردی بو نوعیله عرض حال

 

 


شه جذبه ی تجلّی جاناندا محو حال

معبودنه ایدردی بو نوعیله عرض حال

یارب زبان منیمدی کنایت سنونکیدی

ناطق منم ولیک حکایت سنونکیدی

آب فرات سوز دلـه ایلمز عـلاج

عطشان وصله فیض سقایت سنونکیدی

من شاهراه عشق و شهادتده سالکم

سیر و سلوک و راه و طریقت سنونکیدی

غمدن شکایت ایلمرم درددن گله

درد و دوا سنون غم و محنت سنونکیدی

من استعارتاً ایدورم لفظ من بیان

ای کبریا جلال منیّت سنونکیدی

آیینه فیض بخشدی طوطی مقالنه

گویادی دل و لیک عبارت سنونکیدی

سرمنزل شهادته من یتموشم اگر

مندندی جدّ و جهد، هدایت سنونیکدی

درگاه عزّتونده جلالت ایدر خضوع

یا ذالجلال عزّ و جلالت سنونکیدی

اذعان و انقیاددی مندن اوامره

فرمان، اراده، حکم، مشیّت سنونکیدی

کون و مکانی صیت حسینی دوتار ولی

مندندی اسم معنی شهرت سنونکیدی

بیر گوهری وقایه ی بیر گوهر ایلدون

نفس حسین و امر شریعت سنونکیدی

من شرع و دین حراستینه ایلدیم قیام

بو شور و بو قیام و بو نهضت سنونکیدی

ساخلار عنایتون آدیمی زنده تا ابد

ای ذاتی لم‌یزل ابدیّت سنونکیدی

من دست خالیم بو بیاباندا اهل کین

مندنده هر نه ایلیه غارت سنونکیدی

باش تاپشورام جدایه دیدون ایلدیم قبول

هر چند منده دور، بو امانت سنونکیدی

سویدون اسیر اهلیمی به ‌به زهی شرف

زینب سنوندی قید اسارت سنونکیدی

عطر گل وفائیله مست ایلدون منی

گلدسته ی ریاض محبّت سنونکیدی

گلدی ندا سرادق غیب‌ الغیوبدن

حیثیّت عوالم خلقت سنونکیدی

کون و مکان مطیعدی فرمانوه سنون

تاپمیش وجوده هر نه که نسبت سنونکیدی

سررشته ی مدار عوالم الونده ‌دی

تنها نه حوض و کوثر و جنّت سنونکیدی

سندندی زیب گلشن فردوس مطلقا

بو گلشن ایچره سیر و سیاحت سنونکیدی

حسنون ریاض خلد صفاسین ایدر فزون

وار باغ خلدیده نه طراوت سنونکیدی

من حاکمم مهالک یوم ‌النّشورده

امّا مفادّ لفظ شفاعت سنونکیدی

بیر سجده‌ایله حیرته سالدون عوالمی

بولدی هامی خلوص عبادت سنونکیدی

باشلاندی عشق سنله، وفا اولدی سنله ختم

بو ماجراده بدو و نهایت سنونکیدی

گیچدون تمام ماملکوندن خلوصله

اهل ولا آرا بو مناعت سنونکیدی

من خلق ایدن عوالمه سنسن امیرکلّ

نفس وجوده فضل سیادت سنونکیدی

سن رهنمای قافله ی راه عشق سن

بو کاروانه امر قیادت سنونکیدی

چوخدور شهید عشق ولیکن نه سن کیمی

شاهد منم که اصل شهادت سنونکیدی

سن ایلدون مکارمی عالمده منتشر

نوع بشرده وار نه کرامت سنونکیدی

چوخلار هوای مسند قرب ایلیوب ولی

گَل‌ گَل حسین من که بو قسمت سنونکیدی

مندن یتوبدی «عابده» فیض نفس ولی

اوندا اولان ارادت خدمت سنونکیدی