سبک ها ::

::ای کربلانون تشنه لب قربانی قاسم

::( با حذف گوشواره ها ) ای درد بی درمانلارا درمان اباالفضل

 

یابن الحسن دوتدی محن قلب جهانی

ترک ایلیور بی کس آتون دار فنانی

لاله مثالینده صولوب

قلبی قزل قانه دولوب

ای شا ه عالم


یابن الحسن دوتدی محن قلب جهانی

ترک ایلیور بی کس آتون دار فنانی

لاله مثالینده صولوب

قلبی قزل قانه دولوب

ای شا ه عالم

 

 

ایوای سسی عرشه گیدر تترر فلک لر

باشین آچوب اشگین الر گویده ملک لر

قانه دونر مولای من داغلی اورک لر

درده سالار بو غم دل پیر و جوانی

لاله مثالینده صولوب

قلبی قزل قانه دولوب

ای شاه عالم

 

 

 

جان او سته دی مظلوملارین پشت و پناهی

اودلی اورکدن اوج ایدر افلاکه آهی

برگ خزانه بنذیر رخسار ماهی

یدی گویه قالخار سنق دلدن فغانی

لاله مثالینده صولوب

قلبی قزل قانه دولوب

ای شاه عالم

 

 

 

جاری اولار اشکی مدام غملی عذاره

گلمز ملال و محنتی دلده شماره

آهی اوجالدوقجان ویرار دهره شراره

ایوای صداسی دولدوروب کون و مکانی

لاله مثالینده صو لوب

 قلبی قزل قانه دولوب

ای شاه عالم

 

 

 

سسلر آنا یا فاطمه جان اوستیم گل

غملر پوزوبدورحالیمی  دلخستیم گل

دامه دوشن قوشلار کیمی پر بستیم گل

درک ایله ای سینه یارا،بو بینوانی

 

لاله مثالینده صولوب

قلبی قزل قانه دولوب

ای شاه عالم

 

 

سبک اول برای سبک اصلی

سبک دوم و سوم با حذف گوشواره ها اجرا میشود