نفسیم دوشدی شماره مهدی اوغلوم هارداسان گل

قولاقون ویر آه و زاره  مهدی اوغلوم هارداسان گل

 


نفسیم دوشدی شماره مهدی اوغلوم هارداسان گل

قولاقون ویر آه و زاره  مهدی اوغلوم هارداسان گل

 

یتوب وقت سفر گلوب پیک اجل

آنام زهرا گلوب یوبانما سنده گل

گل ای روح و روان  گل ای آرام جان

گل ای صاحب زمان گل ای صاحب زمان

 

 

آتاوین حالی یاماندی زهر کین دن باغریقان دی

منی مسموم ایلیوبلر  معتمد ظلمی عیاندی

اهل بیتیم اوخشویوللار  عسگری الله جوان دی

ولی یوخ تقدیره چاره مهدی اوغلوم هارداسان گل

 

یرمی دوققوز ایلده چاتدی باشه عمروم بو جهاندا

سامرا ده بیر کسیم یوخ باشیم اوسته جان چیخاندا

گوزلریم قالدی یولوندا اول جمال دلرباندا

قلبیم اولدی پاره پاره مهدی اوغلوم هارداسان گل

 

منه تای مظلوم اوءلن یوخ غربت اءلده بیر گلن یوخ

طول عمروم حصریدیدیم بیر منی آزاد ایدن یوخ

لحظات آخریمدی گوز یاشیمی بیر سیلن یوخ

دوشدوم حال احتضاره مهدی اوغلوم هارداسان گل

 

منه نور هر دو عین سن  نایبیم سن جانشین سن

شیعیانه هر زاماندا  ملجا و حبل المتین سن

هم عزادار حسینی هم که خونخواه حسین سن

راهیَم کوی نگاره مهدی اوغلوم هارداسان گل