من اوزوم اؤلسم غمینده روحیم آغلار یا اخا

قبر ایوینده استخوانیم نی کیمی ایلَر نوا

سن اؤلنده قویمویوبلار زینبون دوتسون عزا

    غنچه تک قان باغلویوب قلبی بو حسرتدن حسین


من اوزوم اؤلسم غمینده روحیم آغلار یا اخا

قبر ایوینده استخوانیم نی کیمی ایلَر نوا

سن اؤلنده قویمویوبلار زینبون دوتسون عزا

    غنچه تک قان باغلویوب قلبی بو حسرتدن حسین

 

کیم دئور قید مصبیتدن باجون آزاد اولار

یدّی قارداشی اؤلن باجی مگر دلشاد اولار؟

تا وارام بو غم منه مستوجب فریاد اولار

    باشیوی دشمن سوسوز کَسدی عداوتدن حسین

 

آغلاسام عمریمجه آزدور تک بو ظلمه روز و شب

سو دئوب یاندون شهید اولدون سو اوسته تشنه لب

باشیوی دالدان کسوب اؤلدوردی اشرار عرب

    بیر نفر رحم ائتمه دی قرخ مین جماعتدن حسین

 

روضهٔ خلد برین بو روضه دن آثاردور

قبریوه ساقیّ کوثر قیزلاری زوّاردور

معنی جنّاتُ تَجری تحتهاالانهاردور

     زمزم چشم حرم جاریدی صورتدن حسین

 

سن اؤلن گون من اسیر اولدوم بو چولده دشمنه

کفن و دفنین اولمادی ممکن آنام اوغلی منه

قبریوه قربان باجون بو قبری کیم قازدی سنه

    کیم گوتوردی پیکرون خاک مذلّتدن حسین