سبک : چو گیسوی تو من

امیر المومنین ای حجت حق شاه مردان

اولا جان دو عالم سن کیمی مولایه قربان

حبیب دلرباسن - عزیز مصطفاسن

پناه اهل عالم - علی مشگل گشاسن

شعاریم علی - نگاریم علی

هامی درده دواسن


امیر المومنین ای حجت حق شاه مردان

اولا جان دو عالم سن کیمی مولایه قربان

حبیب دلرباسن - عزیز مصطفاسن

پناه اهل عالم - علی مشگل گشاسن

شعاریم علی - نگاریم علی

هامی درده دواسن

***

قویوب درگاهیوه یوز جمله انسان و فرشته

قسیم النار و الجنة محک سن خوب وزشته

سنی کیم تاپسا مولا یول تاپار باغ و بهشته

ائدرسن بیر نگاهیله هامی موری سلیمان

حبیب دلرباسن - عزیز مصطفاسن

پناه اهل عالم - علی مشگل گشاسن

شعاریم علی - نگاریم علی

هامی درده دواسن

***

آقا قربانون اولام بو دل سوزان سنوندی

کیچیک سربازیوم من باش سنوندی جان سنوندی

ولی اللهسن سن عالم امکان سنوندی

وئربدی اختیاراتی سنه خلاق سبحان

حبیب دلرباسن - عزیز مصطفاسن

پناه اهل عالم - علی مشگل گشاسن

شعاریم علی - نگاریم علی

هامی درده دواسن

 

صف محشرده هرکس ئوز نگارین آختاراندا

اوجادان سسلرم وار حیدرین عشقی بو جاندا

الیمدن دوت آقا ساخلا منی ظل اماندا

ولایت نوریوی سال قلبیمه ای مهر تابان

حبیب دلرباسن - عزیز مصطفاسن

پناه اهل عالم - علی مشگل گشاسن

شعاریم علی - نگاریم علی

هامی درده دواسن