شاهکار خلقت حق    افتخار کل دنیا

حضرت حق جانبیندن   مسلمینه اولدی مولا

تهنیت سویلورملایک

مرتضایه مصطفایه

هی دیوللر عرض تبریک

شوقیله خیرالنسایه

مبارک-یامولا   مبارک-یامولا


شاهکار خلقت حق    افتخار کل دنیا

حضرت حق جانبیندن   مسلمینه اولدی مولا

تهنیت سویلورملایک

مرتضایه مصطفایه

هی دیوللر عرض تبریک

شوقیله خیرالنسایه

مبارک-یامولا   مبارک-یامولا

 

هجده ذی الحجه آیی  انتخاب ایتدی الهی

حضرت مولا علینی قویدی دینین زاد راهی

سسلنوب عشقیله طاها

مومنان-من کنت مولا-

کیم دوتور پیغمبرین دوست

پس اونا حیدردی اولی

مبارک-یامولا  مبارک-یامولا

 

قهرمان بدر و خیبر   دینه دایم یار و یاور

دلبر و جان پیمبر   مسلمینه اولدی سرور

صاحب تیغ دو دم دی

شهریار محتشم دی

شاه اقلیم ولایت

صاحب جود و کرم دی

مبارک یامولا  مبارک یامولا

 

شیرمرد جبهه حق انتصاب اولدی ولایه

کایناتی گتدی وجده  باتدی دشمن لر عزایه

چهره تابانی واردی

وجه رحمانی واردی

خلق آرا محبوبیدور چون

عزت شایانی وار دی

مبارک یامولا  مبارک یامولا