سبک :  ای ویرن ویرانه یرده

 

  بو نه رسم و بو نه عادت کوفه شهرینده الهی

 یوخ ایدن مهمانه حرمت کوفه شهرینده الهی

 مسلم بی خانمانم

بی پناه و بی امانم

 


بو نه رسم وبونه عادت کوفه شهرینده الهی

 یوخ ایدن مهمانه حرمت کوفه شهرینده الهی

 مسلم بی خانمانم

بی پناه و بی امانم

 

 بودیاربی وفانون هانسی ظلمون شرح ایدیم من

 یوخ بیلن بوشهرید ه نه غصه چکدیم غم یدیم من

 اولمادی چارم دیدیم قوی طوعیه مهمان گدیم من

 یاوریم اولدی بیرعورت کوفه شهرینده الهی

 

 بونه شهرپرجفادی ای خدای حی وذوالمن

 ویرمدیلربیرغریبه کوی وبازارینده مسکن

 ایلین اولدی حمایت مسلمه غربتده بیرزن

 یوخ کیشی لرده مروت کوفه شهرینده الهی

 

 کوفیان ایتدی اولده مسلم بی یاره بیعت

 حامی اسلامه چوخلارایتدی اعلان حمایت

 آززمان گچدی قییتدی باطله ساری جماعت

 حقه اولدی چوخ خیانت کوفه شهرینده الهی

 

 رحمیسیزلشگرالینده بیرغریب خسته تکدی

 حالیمه گریان بوشهرظلمیده چشم فلکدی

 سن بیلورسن بیرجه یارب کوفه ده مسلم نه چکدی

 یاغدی باشه گردمحنت کوفه شهرینده الهی

 

 کوچه به کوچه دولاندیم کوفه ده من زاروخسته

 باملردن اوستومه اوخ یاغدی هی دسته به دسته

 گلمیشم ابن زیادین قصرینه قولاری بسته

 تاپدی روبه شیره جرئت کوفه شهرینده الهی

 

 آت دوشونده قاچدیم ازبس کوچه لرده جانه گلدیم

 گه نشان تیغ وسنانه گه نشان پیکانه گلدیم

 کاش حسین گلمیدی یارب من بویاندیم قانه گلدیم

 واربدنده چوخ جراحت کوفه شهرینده الهی

 

 باررنج و ابتلادن قامت سرویم بوکولدی

 کوچه لرده تیرغمدن قلب محزونیم سوکولدی

 ویردی دشمن سو،ایچنده دیشلریم جامه توکولدی

 چوخ اشداولدی مصیبت کوفه شهرینده الهی

 

 کاش اجل مهلت ویریدی یوزحجازه دوندریدیم

 بیرسلام خالصانه من حسینه گوندریدیم

 بیرده بوغملی پیامی محضرشاهه ویریدیم

 گلمییدی یوخدی رافت کوفه شهرینده الهی