صغرایه رحم ائت ایلمه ترک وطن قارداش علی

ائتمه وطن ملکون منه بیت الحزن قارداش علی


صغرایه رحم ائت ایلمه ترک وطن قارداش علی

ائتمه وطن ملکون منه بیت الحزن قارداش علی

 

سنله عزیز عالمم اعزاز و شأنیم سن منیم

دلده مسرت مایه سی آرام جانیم سن منیم

مشکلدی هجرانین منه روح و روانیم سن منیم

روحی بدندن ایتمه ای گل پیرهن قارداش علی

 

قربان پریشان زلفووه رحم ائت پریشان حالیمه

اولما رضا اولسون سبب هجرانون اشگ آلیمه

من سنن آیریلسام اگر ایوای منیم احوالیمه

چارم ندور نیلوم گرک بیچاره من قارداش علی

 

ایتمز وفا تجویز علی مندن علاقه کسمه سن

سالما بو غم دلخونینی اشگ بصر تک دیده دن

درد اهلیم من ناخوشام سن سن طبیب ممتحن

یوخدور مریض عشقوون دردین بولن قارداش علی

 

بسدور که بو مزمن مرض من ناتوانی یاندیرور

بیرده آناسیزلیق اودی بو جسم و جانی یاندیرور

هجران اودی بیر اوددی گر دوشسه جهانی یاندیرور

دوزمز بو سونمز اوتلاری ناخوش بدن قارداش علی

 

هر دم گوزوم آئینه سی مه صورتوندن عکس آلور

فورا محبت قوه سی دل لوحنه نقشون سالور

گر غائب اولسان دیده دن دل لوحه سی عاری قالور

بو صاف مرآتی دوتار زنگ محن قارداش علی

 

چوخ بی وفادور روزگار یوخ هرگز عمره اعتبار

گیتسن گلونجه سن اگر اولسم من رنجور و زار

کیم نقل ائدر تابوتیمی بس کیم منی قبره قویار

اولماز مزاریم اوستونه سن سیز گلن قارداش علی

 

گویا که ذهنون کور اولوب (ذهنی) دوشوبسن شوقیدن

ضعف بصر فکرون پوزوب بو نوعیله بی ذوق سن

یا اوزگه باعث وار گوروم توفیق ویرسون ذوالمنن

اشعار یاز ایت قافیه من سن وطن قارداش علی