واحسرتا مدینه ده محنت هواسی وار

آهنگ الرحیل گلور غم نواسی وار


واحسرتا مدینه ده محنت هواسی وار

آهنگ الرحیل گلور غم نواسی وار

فکرایلدیم نوائله نی دور حجازاوخور

طاق ائتدی طاقتی شرر جان گزاسی  وار

ابرفراق سایه سالوب وار نه علتی

یثرب دیارینون بوگیجه آه و وا سی وار

گویاعراقه عزم ائلیوب کاروان عشق

سالدی فشاربه قلبیمی پوزقون نماسی وار

بیر آسمان ستاره گئدور زار و دلغمین

هربیرستاره نین غم بی انتهاسی وار

حیرتدیم که دست قضادهریده ندن

اهل ولایه بیربئله جوروجفاسی وار

سالدی عزیز حضرت زهرانی چوللره

فکرایت حسینه گورنقدرابتلاسی وار

جبریله آیری دوشدی وطندن خدیوعشق

تاریخیده بوامرون اوزون ماجراسی وار

آغلاردی بومحنده امامون حرملری

بیربیروداع ائدردی کیمون اقرباسی وار

فرمایش ائتدی قارداشینا شاه مشرقین

سندن بوغملی قارداشون التجاسی وار

عباس ئوزون سوارائله قیزلاری محمله

خوف ایلیوب اورکده اولارین هراسی وار

آل پرچمون اله دله دون آغلیانلاری

گورسونله لشگرون نجه صاحب لواسی وار

منده گئدوم عیادت ائدوم بیرمریضه دن

محشرده خیره خالقین عالی جزا سی وار

آلنین یوزون گوزوندن اوپوم گوگلونی آلوم

بیرده وداع ائدوم بالا می حق رضا سی وار

القصه گلدی منزله گورسون بالاسینی

صغراگوزآچدی گوردی یانیندا آتاسینی

عرض ایلدی فداسنه ای مهربان بابا

تیربلایه قلب شریفی نشان بابا

بوگلماقوندا واردی نه علت بونوعیله

گوزدن عذاره اشگون آخورناگران بابا

اولماسفرخیالی واروندی مدینه دن

هجرانه توش ائدورمنی دور زمان بابا

شمع وجودیمی اردیب آتش محن

تحلیله گتدی جیسمیم اولوب ناتوان بابا

صغرانی بودیاریده گل ائتمه بی پناه

قوی باشیما نوالون اولاسایبان بابا

امکانون اولسا گتمه بویردن ویامنی

لطفیله ایله همسفره کاروان بابا

سندن صورامدینه دونرلیل ظلمته

هجرونده صبح وشام اولارام باغریقان بابا

بوشهریده اماندی منی قویمابی معین

آلام ومحنته داخی یوخدورتوان بابا

سن اولماسان یتیمه قیزی یا ده کیم سالار

یوخدورآنامدا باری اولا همزبان بابا

صغراگوروب آتاسی مصممدی گتماقا

عرض ائتدی ای عزیزحق لامکان بابا

وئرلااقل اجازه بی بیم زینبه منیم

قالسون یانیمدا فاطمیه روح و جان بابا

یااذن وئرگوزلریمون نوری اکبره

اولسون مجاوریمده اوسرو روان بابا

گیتماق خیالی اولساشبیه پیمبرین

قالسون رقیه خواهر شیرین زبان بابا

یثربده اگلشوب ایکی باجی فغانیله

هجرونده آغلاروق گه عیان گه نهان بابا

غم آتشینده یاندی شهنشاه تاجدار

فرمایش ائتدی اولماقیزیم بیله اشگبار

بیربیله ائتمه آه و نوا آغلاما قیزیم

جانیم بواشگ وآهه فداآغلاما قیزیم

زندیق روزگارستمله بوقلبیمی

ائتدی نشان تیرجفا آغلاماقیزیم

درسرشگوی بوقدر ائتمه سلسبیل

ای نوگل ریاض ولا آغلاما قیزیم

مندن صورامدینده چوخ غم یترسنه

گوندوزاولارگوزونده دجاآغلاماقیزیم

صبرایله بومحنده خداصبرایدنلری

اجرین ائدرجزاده عطاآغلاماقیزیم

منله کرکدی عازم اولا ایستیلرون

بوامره وار رضای خداآغلاماقیزیم

کرب وبلاهواسی آلوب جان مشامینی

سسلوربیزی دیاربلا آغلاماقیزیم

عباس عمون بولشگریمون سرسپاهیدور

عازمدی نینوایه اودا آغلاما قیزیم

طومارابتلاده بیبون زینبین آدین

ثبت ایلیوبدی جل علا آغلاما قیزیم

خاصه شریک نهضت خونین عشقدور

اول قهرمان کرب و بلاآغلاماقیزیم

قبررسول اکرمه دوشسه اگریولون

جدیم شبیهین ایله دعاآغلاماقیزیم

گورم معاینه اوداغلمیش جنازه سین

آلمیش آرایه آلعبا آغلاما قیزیم

تاب ایلمزباجون گئده اصغربوشهریدن

دلبسته دور رقیه اونا آغلاما قیزیم

اوج سینیده دچارائده جاق چوخ مصیبته

شامون یولوندا زجردغاآغلاما قیزیم

صغراخانم غمونده (جوانی)صباح وشام

اشگین ائدر روان رخ زرده علی الدوام