یابن الحسن ای شه ملک جهان

داده چاغیرر سنی پیر و جوان

جمعه گونی یولدا قالار گوزوموز

یا بقیه الله اولار سوزوموز

 فاطمنین بالاسی

 نرجسین آی پا راسی

گل سنی فاطمه ای شیعه لرین آقاسی

 عشقمیزه ای سرمایه

 حاکم اول ئوزون دنیایه

داده گل امان یا مهدی جان یا مهدی

جان سنه قربان یا مهدی جان یا مهدی


یابن الحسن ای شه ملک جهان

داده چاغیرر سنی پیر و جوان

جمعه گونی یولدا قالار گوزوموز

یا بقیه الله اولار سوزوموز

 فاطمنین بالاسی

 نرجسین آی پا راسی

گل سنی فاطمه ای شیعه لرین آقاسی

 عشقمیزه ای سرمایه

 حاکم اول ئوزون دنیایه

داده گل امان یا مهدی جان یا مهدی

جان سنه قربان یا مهدی جان یا مهدی

 

گل یرددی خون حسین آقا جان

کرب و بلایه گلجک سن هاچان

گل عمون عباس علمینن آل اله

نهر فراته باخوب ایله گله

 سو سوزی دلده قالوب

 صبر و  قراری آلوب

قولسوزودی باشینا فاطمه سایه سالوب

 مین دوت ئوز ایلدی آغلاروق

 عباسه ماتم ساخلاروق

داده گل امان یا مهدی جان یا مهدی

جان سنه قربان یا مهدی جان یا مهدی