بو گون او گوندور غبار محنت دوتوبدی یکسر جهانی یارب

اولوبدی مسموم امام صادق چخار سپهره فغانی یارب

دوتوبدی محنت جهانی یارب


بو گون او گوندور غبار محنت دوتوبدی یکسر جهانی یارب

اولوبدی مسموم امام صادق چخار سپهره فغانی یارب

دوتوبدی محنت جهانی یارب

 

سمتله منصور بی مروّت ویروبدی زهری او مقتدایه

آچوبدی باشین بهشته طاها گلوب باباسی علی نوایه

آناسی زهرا دیوب اوغول وای هامی ملک لر باتوب عزایه

بو ماجراده چو سیل عذاره آخوب سرشک روانی یارب

 

امام او دمدن امام عصره او زهر کینه ایدوبدی تاثیر

سولوب امامین جمالی گل تک تاپوبدی رنگ منیری تغییر

الی اورکده یوزه آخاردی سرشکی دائم او شاه دلگیر

اولاردی ظاهر مدام او شاهین غم و ملال نهانی یارب

 

بو شیعیانون بو گون دمادم سزادی چخسون گویه نواسی

او قطب عالم امام صادق اولوبدی بو گون غم ابتلاسی

اساس عیشی ایدوبدی برهم جهاندا یکسر امام عزاسی

نه جراتیله او شاهه منصور روا گوروب بو جفانی یارب

 

ز بس وجود امام حقّه اولوب موثّر او زهر کینه

ایدنده رحلت تمام عیالی دوتوبدی ماتم او شاه دینه

او مقتدانین شهادتینده بو ظلم و کینه اولوب زمینه

قوروبلا بزم عزا و ماتم امامه رحلت زمانی یارب

 

بو غمده عالم باتوب عزایه دوشوب شراره دل جهانه

شهی الیندن گیدن رعیّت سزادی دائم گله فغانه

اولوبدی بیت الحزن بو دنیا دونوب اورکلر بو غمده قانه

ایدوبله بزم عزا ملک لر بو غمده باغ جنانی یارب

 

بو چرخ سفله سالوب بلایه جهاندا آل عبانی یکسر

بیر اوزگه محنت دوشور خیاله ایدور بو زاری ملول و مضطر

بلا چولینده سپاه کوفه قویوب قوم اوسته حسینی بیسر

آخاردی قانی یارالاریندان گیدردی الدن توانی یارب

 

زبسکه اعدا ووروبدی یاره اولوب وجودی یر اوسته خندان

نه بیرجه سایه نه بیرجه ساتر قویوب کفنسیز او شاهی عدوان

جفا الیله او مقتدانون سویوب لباسین قویوبلا عریان

گلنده زینب او قانلی نعشین گوروب که یوخ بیر نشانی یارب

 

تانولّا نعشی باشیله رسماً یوخیدی یارب باشی بدنده

بدن یارالی نه ال سلامت نه بیر لباسی قالوب او تنده

گون ایسّی سینده دوشوبدی نعشی گیدوبدی یغمایه پیرهنده

یره اوتوردی او وضعه باخدی گیدوب الیندن توانی یارب

 

دیردی قارداش سسیمه ویر سس یاخوندی ئولسون بلالی زینب

سنون بو حالون سالار خیاله یانار اورکدن حیالی زینب

بو ‹‹والهونده›› فزوندی همّی توجّه ایت ای وفالی زینب

دوباره ایتسون بیان بو وردی دوتوبدی محنت جهانی یارب