سبک:یخیلیب عباسیم نهر فرات اوسته

 

آییلین  ای یاران ,  ماه دعا گتدی ، ماه دعاگتدی ، ماه مبارک

داریخیر بو قلبیم, ماه خدا گتدی ، ماه خدا گتدی ، ماه مبارک

نه دیوم من آلله ، خالیدی پروندم ، خالیدی پروندم ، چوخ روسیاهم

سنه قربان یا رب ، سندن چوخ شرمندم ، سندن چوخ شرمندم ، غرق گناهم

یا الهی العفو.....یا الهی العفو....یا الهی العفو.....الهی العفو

 

گئدور آلله ماه مناجات وقرآن ، مناجات و قرآن ، یاماندی حالیم

گئدور آلله ماه کرامات و احسان ، کرامات و احسان ، یاماندی حالیم

بو اواخرلرده بیزه سن لطف ایله ، بیزه سن لطف ایله ، کریم و یا رب

سنی زهرا جانی ، شدیدن لطف ایله ، شدیدن لطف ایله ، کریم و یا رب

یا الهی العفو....یاالهی العفو...یاالهی العفو...الهی العفو.