دل دوشوب پیچ و خمه دلبره آخر گئجه دور

یاندی جان رشته سی جان پروره آخر گئجه دور


دل دوشوب پیچ و خمه دلبره آخر گئجه دور

یاندی جان رشته سی جان پروره آخر گئجه دور

آز قالور یاتسون عدالت علمی عالمده

دوز قضاوت ائلیین داوره آخر گئجه دور

لیله بیست و یکم دور سحری صبح عزا

ییخلوب شیر خدا بستره آخر گئجه دور

آز قالوب تاجینی باشدان گوتوره روح الامین

عمری باشه یتیشوب حیدره آخرگئجه دور

ضربت زاده ملجم ائلیوب مغزه اثر

یوخ توانا او قوی پیکره آخر گئجه دور

گوش مولایه اوزاقدان یتیشوب ناله سسی

دوزمدی ناله حزن آوره آخر گئجه دور

دیدی کیمدور گتورور قلبیمی درده دیدیلر

اوغلون عباس آچوب منظره آخرگئجه دور

گلدی عباس یسارینده علی وئردی مکان

باخدی صراف او گوزل گوهره آخر گئجه دور

الینی آلدی اله قویدی حسینون الینه

دیدی اوغلوم بو گئجه حیدره آخر گئجه دور

سنه من اوغلوم ابولفضلیمی نوکر وئیورم

ثبت ائله نوکر آدین دفتره آخر گئجه دور

دیدی عباسه ده طاهادن امانتدی حسین

گورسون هر وقت بو بی یاوره آخر گئجه دور

قوشونی گئتسه ده تک قالساداسن گئتمییسن

اول گئجه زاده پیغمبره آخر گئجه دور