سبک: ای قلم سوزلرینده اثر وار

سبک: کاروان رفته منزل به منزل

 

مسجدکوفه ده محشراولدی

قان آخیب چشم مولایه دولدی

سیندی ظلمیله رکن عدالت

آل پیغمبرین باغی سولدی

               یاعلی یاعلی جان یارالی

              یاره لی باشه قربان یارالی


 

مسجدکوفه ده محشراولدی

قان آخیب چشم مولایه دولدی

سیندی ظلمیله رکن عدالت

آل پیغمبرین باغی سولدی

               یاعلی یاعلی جان یارالی

              یاره لی باشه قربان یارالی

 

جان عالم فدااول نمازه

خنجرآلتیندارازونیازه

کعبه مولودی معراجه گئتدی

چیخدی طاهااؤزی پیشوازه

               یاعلی یاعلی جان یارالی

              یاره لی باشه قربان یارالی

 

دهریدن مرتضی قلبی دویدی

تیرمحنت دل‌ِ زاری اویدی

آق محاسن قیزیل قانه باتدی

زینبین گوزلرین یولداقویدی

                 یاعلی یاعلی جان یارالی

                یاره لی باشه قربان یارالی

 

کشتی دینی طوفان آپاردی

حیدری سجده ده قان آپاردی

جنّته کوفه دن مرتضانی

فاطمه گلدی مهمان آپاردی

                 یاعلی یاعلی جان یارالی

                یاره لی باشه قربان یارالی

 

گوزیاشی مجتبانین آخاردی

یاندیریب عالمینی یاخاردی

هم حسین آغلییب هم ابوالفضل

خالی محرابه هردم باخاردی

                یاعلی یاعلی جان یارالی

               یاره لی باشه قربان یارالی