سبک:بزم عزاده گیمیشم

 

     جان یاامیرالمؤمنین،ای شه مردان

   عرض نیازه گلمیشوق،قیل بیزه احسان

        یامولا، یا حیدر/ ای جان پیغمبر


     جان یاامیرالمؤمنین،ای شه مردان

   عرض نیازه گلمیشوق،قیل بیزه احسان

        یامولا، یا حیدر/ ای جان پیغمبر

 

ای قبرپاکی شمع اولان بیزده پروانه

سن باخماسان زوّاریوه دل دؤنرقانه

لطف ائیله مولاگلمیشوق باب احسانه

سن ساقی کوثرآقا_بیزهامی عطشان

         یامولا،یاحیدر/ای جان پیغمبر

 

گلزارجان تاپدی صفابوزیارتدن

عشاقه ایوان نجف باشدی جنّتدن

باش گئتسه ده ال چکمه ریق بیزولایتدن

ایلرولای اهلبیت_دردلره درمان

             یامولا،یاحیدر/ای جان پیغمبر

 

جان یاعلی ای دم وئرن کل انفاسه

واردلده شوق کربلاباخ بواحساسه

سن بیل حسین جانی بیزی تاپشیرعباسه

باب الحوائجدوربالان حامی قرآن

            یامولا،یاحیدر/ای جان پیغمبر