سبک: عطریوی آلدیم حسین


ای رئوف و مهربان             وی امید بی کسان

گلمیشم درگاهیوه          منده زار و ناتوان

دوت الیمدن ای خدابی یار و غمخوارم

عفو ایله تقصیریمی یا رب گنهکارم


ای رئوف و مهربان             وی امید بی کسان

گلمیشم درگاهیوه          منده زار و ناتوان

دوت الیمدن ای خدابی یار و غمخوارم

عفو ایله تقصیریمی یا رب گنهکارم

 

ای خدای کردگار   اولموشام شب زنده دار

سسلورم هر آن سنی  لطف ایله قیل رستگار

سنسن هردردین طبیبی منده بیمارم

عفو ایله تقصیریمی یارب گنهکارم

 

ای خدا شرمنده ام   رو سیه بیر بنده ام

سن نظردن سالماسان حشره چان ایمنده ام

رحم ایله سن بیل حسین جانی دل افکارم

عفو ایله تقصیریمی یارب گنهکارم

 

نفس امّاره منی             ایلوب آواره منی

سن باغشلا ای خدا          آل اطهاره منی

نفس الینده قالمشام الله گرفتارم

عفو ایله تقصیریمی یارب گنهکارم

 

لطف ایله احسان ایله          دردیمه درمان ائله

سفره ی احسانیوه             سن منی مهمان ایله

بیر گدای بی پناهم خار تک خوارم

عفو ایله تقصیریمی یارب گنهکارم

 

من اسیر مبتلا           سن خدای ماسوا

ایلمه خوار و ذلیل          بینوایم بینوا

هر نَیَم ی ارب غلام آل اطهارم

عفو ایله تقصیریمی یا رب گنهکارم