سبک  : من عبّاسم منه دریالر آغلار

 

شه صاحب زمان دنیایه گلدی

جمالی بو شهین آیدان گوزلدی

جهاندا چوخ گوزل واردور ولیکن

گوزل لیقدا آقامیز بی بدلدی

گوز تیکوب ماسوا - سن گَلن یوللّارا - آدیوا جان فدا

بقیه الله ...


شه صاحب زمان دنیایه گلدی

جمالی بو شهین آیدان گوزلدی

جهاندا چوخ گوزل واردور ولیکن

گوزل لیقدا آقامیز بی بدلدی

گوز تیکوب ماسوا - سن گَلن یوللّارا - آدیوا جان فدا

بقیه الله ...

 

ملائک جامۀ شادی گیولّر

هامی صاحب زمانی سسلیولّر

سماوات اهلی با هم شاد و خندان

اوجا صوتیله یا مهدی دیولّر

مهدیِ مُنتَظَر - ایله سن بیر نظر - سسلروخ دیده تر

بقیه الله ....

 

گل نرگس قدم قویدی جهانه

اولا رهبر جهاندا شیعیانه

برات سامرا و کربلانی

بیزه یا فاطمه ویر عیدیانه

ای شه ذوالکرم - اولسا بین الحرم - اوردا من سسلرم

بقیه الله ...

 

اگر دوشسه یولوم بیر سامرایه

دخیل اوللّام در آل عبایه

اگر چه « نادمم » قاره یوزوم وار

آقام لطف ایلییر بو بی نوایه

دیلده وار چوخ سوزوم - هجروه یوخ دوزوم - کربلاده گوزوم

بقیه الله ...

میلاد حضرت مهدی                  نادم

آهنگ : بنوشان یارا ، از آن می ما را

 

وقاریمیز گلدی                    قراریمیز گلدی

گوزوز آیدین شیعه لر         کی یاریمیز گلدی

یأبن الحسن مولا ....

 

حبیب یزداندی                             صاحب احساندی

کیمون نه دردی وار گَلسون        کی درده درماندی

یأبن الحسن مولا ....

 

شافع عُقبادی                            منجی دنیادی

جهانون اهلی بولسونلر           عالمه مولادی

یأبن الحسن مولا ....

 

حُسنی دل آرادی                   جمالی زیبادی

فقط بو شأنینده بَسدی        عزیز زهرادی

یأبن الحسن مولا ....

 

نیمۀ شعباندی                      یِر یوزی رضواندی

آقامیزین جمالینه                  خَلق هامی هیراندی

یأبن الحسن مولا ....

 

شاه گدا پرور                            ای خَلَف حیدر

یِر گویون اهلی بو گیجه          گُل آدیوی سَسلر

یأبن الحسن مولا ....

 

 

حجّت یزدانسان                       مُحیی قرآنسان

گَل بو گدایه لطف ایله               معدن احسانسان

یأبن الحسن مولا ....

 

نرجسه دلبرسن                      وارث حیدرسن

فقط نه شیعه بلکه سن         عالمه سرورسن

یأبن الحسن مولا ....