نور هدایتی یا صاحب الزمان

بر ما عنایتی یا صاحب الزمان

چون مرتضا علی در بارگاه حق

رکن عدالتی یا صاحب الزمان

یا صاحب الزمان            یا صاحب الزمان



 نور هدایتی یا صاحب الزمان

بر ما عنایتی یا صاحب الزمان

چون مرتضا علی در بارگاه حق

رکن عدالتی یا صاحب الزمان

یا صاحب الزمان            یا صاحب الزمان

 

ما مست و سرخوش ازمیخانه توایم

همواره ساکن کاشانه توایم

مجنون صفت دراین دنیای بی کسی

سر گشته تو و دیوانه توایم

یا صاحب الزمان            یا صاحب الزمان

 

دلبند حضرت خیرالبشر تویی

فرزانه رهبر اهل نظر تویی

چون جد اطهرت ای مایه شرف

شأن و شرافت اثنی عشر تویی

یا صاحب الزمان            یا صاحب الزمان

 

 وقت ظهورتان کی میرسد آقا

هنگام شورتان کی   میرسد آقا

بر گوش جان ما ای ، شاه منتظر

بانگ حضورتان کی میرسد آقا

یا صاحب الزمان            یا صاحب الزمان

 

هر دل که سر خوش از پیمانه تو شد

در شهر بیدلی دیوانه تو شد

در جلوه گاه حق ای یار بیدلان

تو شمع و این جهان پروانه تو شد

یا صاحب الزمان            یا صاحب الزمان

 

سندن که آلموشام اذن کتابتی

اشعار نغزیمون اولسون حلاوتی

عباسه خاطر ای گنجینه ادب

سال باشیم اوستونه ظل عنایتی

یا صاحب الزمان            یا صاحب الزمان

 

مدتدی آتش هجرونده یانموشام

چون حق بیلوب سنی حقه اینانموشام

آند اولسون عشقووه ای میر حق طلب

دشمن لرین سوزون افسانه بیلموشم

یا صاحب الزمان            یا صاحب الزمان

 

 ای اهل عالمون شأن و شرافتی

گل داده ملتون طاق اولدی طاقتی

گون تک جمالووی گوستر خلایقه

هجرونده یورماسین غملر جماعتی

یا صاحب الزمان            یا صاحب الزمان

 

دل درهوای تو یا صاحب الزمان

عالم فدای تو یا صاحب الزمان

ازلطف سرمدی خلق جهان بود

تحت لوای تویا صاحب الزمان

یا صاحب الزمان            یا صاحب الزمان