سرو خوش منظر باغ مهر و وفا

عاشقان را بدل کرده شوری به پا

شیعیان علی تهنیت برشما

آمده مولد خاتم الاوصیا

 

آفرین آفرین مرحبا مرحبا

مرحبا مرحبا آفرین آفرین سرو خوش منظر باغ مهر و وفا

عاشقان را بدل کرده شوری به پا

شیعیان علی تهنیت برشما

آمده مولد خاتم الاوصیا

 

آفرین آفرین مرحبا مرحبا

مرحبا مرحبا آفرین آفرین

 

جان جانان گلوب عالمه جان گلوب

سرو خوش قامت باغ رضوان گلوب

شاد اولون شیعه لرچون مه عشقیده

مهر جان پرور کون و امکان گلوب

مرحبا........

 

وارث مصطفا زاده مرتضی

فاطمه یوسفی فخرآل عبا

معدن معدلت کان جود و سخا

آخرین اختر آسمان ولا

مرحبا .......

 

گوردی کیم صورتین یازدی شیوا غزل

دوشدی دیلدن دیله اولدی ضرب المثل

قاره قاش گوزلری وار شیرین دیللری

حق یاراتموش اونی هر گوزلدن گوزل

مرحبا......

 

جسم بی روحیمه ایندی که جان گلوب

زیور باغ حق روح قرآن گلوب

رشک آپاردی ملک گوردیکه قامتین

هی دیدی آیت حی سبحان گلوب

مرحبا مرحبا........

 

ماه شعبانین اون دوردی یازدیم سوزی

لطف ایدر اهل ایمانه مهدی اوزی

گچدی بو جمعه ده درد اولدی (مژده)نین

گلمه دی دلبری قالدی یولدا گوزی

مرحبا مرحبا آفرین آفرین