سبک: شد خزان گلشن آشنایی

 

یابن الزهرا گل داده اماندی

شیعه لر هجرونده باغری قاندی

شیعه لرون مولا_گل یوزووه قربان

گوزیاشی قان اولدی_ای شه انس وجان

هارداسان ای زهرایه نشانه

آغلاروق هجرونده یانا یانه

یابن الزهرا  یابن الزهرا گل داده اماندی

شیعه لر هجرونده باغری قاندی

شیعه لرون مولا_گل یوزووه قربان

گوزیاشی قان اولدی_ای شه انس وجان

هارداسان ای زهرایه نشانه

آغلاروق هجرونده یانا یانه

یابن الزهرا                       

 

هارداسان گل ای صاحب زمانه

چک  قلم    بو  طولانی هجرانه

گل یتیش امداده_شیعه لرون تکدی

حسرت الی قالدی_سینه ده یامهدی

ای باشینا قاره باغلیان گل

جدینه دایم قان اغلیان گل

یابن الزهرا

 

بوغم شیعه نی درده سالوبدی

زینبون قبری باغلی قالوبدی

گوزلریمیز قالدی_قبرینه گل حسرت

گل ئوزون امداد ایت_قورتارا بو محنت

قالدی   رقیه  مزای   باغلی

سینه عشاقی قالدی داغلی

یابن الزهرا

 

ای شمس ولایت گل نورون سال

فاطمه قبری اوسته  لایلای  چال

فاطمه نون مولا_قبری قالوب گیزلین

قبرینی نشان ویر_شیعه توزون سیلسین

فاطمه  قانی   قالوبدی   یرده

 شیعه نی بو غصه گتدی درده

 یابن الزهرا

 

گوزلر یولوندادی سن گله سن

ریشه ظلمی یردن کسه سن

صاحب شمشیر_شیرخدا سن سن

حامی سلطان_کرب وبلا سن سن

اصغرین حلقی سه شعبه بیراوخ

یازماقا بو   ظلمی  طاقتیم  یوخ

یابن الزهرا

 

تا دگدی اوخ بوغازینا گولدی

آتا   قوجاقیندا   بالا     ئولدی

یات دیدی جان بالا_عجب سو ایچدون سن

خیمیه نه نوعی_سنی اپاروم من

قالوبدی   آواره  شاه    خوبان

حسینه ال چالدی قوم عدوان

یابن الزهرا