سبک :ای الهه ناز

 

باز ، نیمه شعبان شد

دل غرق احسان شد

از جلوه ی این مه

نه ملک رخشان شد

ای ، کان مهر وسخا

بحر لطف و صفا

بر من مسکینت

ازکرم کن عطا

      تو الهه عشقی ، مولای منی

      من نوکر تو و تو ، آقای منی

                         مهدی یابن الزهرا س باز ، نیمه شعبان شد

دل غرق احسان شد

از جلوه ی این مه

نه ملک رخشان شد

ای ، کان مهر وسخا

بحر لطف و صفا

بر من مسکینت

ازکرم کن عطا

      تو الهه عشقی ، مولای منی

      من نوکر تو و تو ، آقای منی

                         مهدی یابن الزهرا س

 

ای ، قائم مصطفی

امیدهل اتی

نور چشم زهرا

دلبند مرتضی

من ، مشتاق روی تو

مست از سبوی تو

ارواح نا فدا

بر تار موی تو

      ازغمت گوشه گیرم ، میمیرم آقا

       برعشق تواسیرم ، میمیرم آقا

                           مهدی یابن الزهرا س

 

 

 

 

 

وای ، ازغم هجر تو

دائم در فکر تو

دارم صبح و مسا

زیر لب ذکر تو

کی ، میشود بیایی

یوسف زهرایی

بر ره ماتده چشمم

مولا جان کجایی

     ای ماه پشت ابرم ، بی صبرم ، باز آ

     قربان اشک چشمت ، جان من آقا

                           مهدی یابن الزهرا س