سبک : ای قلم

 

عطرجنّات ورضوان کجایی

مظهر عشق و ایمان کجایی

شد دل شیعیان خون ز هجرت

ای  هوادار   قرآن  کجایی


عطرجنّات ورضوان کجایی

مظهر عشق و ایمان کجایی

شد دل شیعیان خون ز هجرت

ای  هوادار   قرآن  کجایی

 

سوزم  از  آرزوی   وصالت

در غم  آفتاب   جمالت

روز و شب  سرکنم با خیالت

یاور  بی  پناهان  کجایی

 

دردها را تودرمانی ای دوست

حال ماراتومی دانی ای دوست

اندرون دل  وجانی ای دوست

بلبل هر گلستان  کجایی

 

شام هجران ما کی  سرآید

مهدی فاطمه  از  در  آید

از سفر حیدر  دیگر آید

تا نگویم  دگر جان  کجایی

 

قبله گاه  مصلین  تویی تو

آیت مصحف  دین تویی تو

دشمن نخوت وکین  تویی تو

آفتاب  درخشان  کجایی

 

 

 

 

شیعه از هجرتو خونجگر شد

خانه ی دل پراز شورو شرشد

ازغمت  خاک  عالم  بسر شد

آیت عشق  یزدان کجایی

 

ازستم چون  لبالب زمین  شد

آسمان  با  غم  دل عجین  شد

 (آذرین) از فراقت غمین  شد

رونق  باغ  و  بستان کجایی

 

هارداسان عطرجنّات ورضوان

هارداسان مظهر عشق و ایمان

هیجرووه شیعه نون قلبی قاندی

هارداسان ای هوادار قرآن

 

آرزوی وصالونده یانام 

گؤل جمالون غمینده اوصانام

باشدا شوریله عشقون دولانام 

هارداسان یاور بی پناهان

 

دردلره گل ئؤزون ایله چاره

ایلیوب هیجراوخی قلبی یاره

گل خزانی بدل ایت بهاره 

هارداسان بلبل باغ و بستان

 

شام هیجران بیزی جانه گتدی

شیعه نی غصّه افغانه گتدی

درد ئوزی نسخه درمانه گتدی 

هارداسان ای هامی درده درمان

 

 

قبله گاه مصلین ئوزون سن 

آیت مصحف دین ئوزون سن

دشمن نخوت وکین ئوزون سن 

هارداسان آفتاب درخشان

 

هیجرووه خونجگراولدی شیعه

درد و آلامیلن  دولدی سینه

غملره اولدی قلبیم خزینه

هارداسان آیت عشق یزدان

 

گل داخی گؤزدولی قانیاش اولدی

قارداشین دشمنی قارداش اولدی

(آذرین) غملره یولداش اولدی

هارداسان رونق باغ و بستان