سبک:محرم رازیم الله

   مهدی صاحب زمان/آمده براین جهان

    منورازنوراو/یکسره هفت آسمان

      جان نثارمقدم صاحب الزمان

        بیقرار مقدم صاحب الزمان

                  عاشقم من


  مهدی صاحب زمان/آمده براین جهان

    منورازنوراو/یکسره هفت آسمان

      جان نثارمقدم صاحب الزمان

        بیقرار مقدم صاحب الزمان

                  عاشقم من

 

 ای گل خوشبوی من/همدل وهم خوی من

  دل ازکفم ربودی/خوش نگه آهوی من

    تویی مهدی کعبه ی عشق عارفان

    تویی مهدی نوردوچشم شیعیان

                  عاشقم من

 

     توماه بی بدیلی/تووارث خلیلی

    به تشنگان عالم/کوثروسلسبیلی

      نوررویت چراغ وفانوس فلک

      عطروبویت لاله ی زیبای فدک

                  عاشقم من

 

     توصاحب الزمانی/امیدشیعیانی

     تودادبی پناهان/زظالمان ستانی

        قهروخشمت جهنم دوزخیان

      مهرولطفت باغ بهشت شیعیان

                    عاشقم من

 

  عاشق شوریده سر/عالِم صاحب نظر

  نغمه ی مرغ سحر/قاصدک خوش خبر

       به یادتوزغم رهاگشته همی

      به عشق تونغمه سراگشته همی

                   عاشقم من

 

    عطای کردگاری/به شیعه افتخاری

  حامی مستضعفان/صاحب ذوالفقاری

       ازوصالت بهره بَرَدشاه وگدا

     ازفراقت خون شده اشگ دیده ها

                   عاشقم من

 

     بی توخزان بهارم/نام توافتخارم

  عجّل علی ظهورک/گشته کنون شعارم

     من به یادت صبح ومسادعاکنم

      نام پاکت زجان ودل صداکنم

                  عاشقم من

 

 

 گل آچدی باغ طاها/سووندی یکسرحورا

   قدم جهانه قویدی/صفای قلب زهرا

     سسله ای دل پناه شیعیان گلوب

     گوزلرآیدین مهدی عاشقان گلوب

                     شادمانم

 

دونوب بهاره خزان/اولوب جهان گلستان

 قدم قویوب عالمه/مهدی صاحب زمان

   نوری یکسرجهانی روشن ایده جک

      شیعیانه عالمی گلشن ایده جک

                   شادمانم

 

   جهان اولوب منور/مشام جان معطر

    خبروئرون ائللره/گلوبدی نازلی دلبر

        گورمیوبدی مثالینی چشم فلک

        شاداولوبدی جنت آراحوروملک

                      شادمانم

 

    دوزنمیوب آتاسی/غم هجروفراقه

  آلوب اودم عشقیله/بالاسینی قوجاقه

    سسلنوبدی اورکدن هی ئوز ئوزونه

   گوزدن اوخشارآتام حسینون گوزینه

                    شادمانم

 

یوزونده خط وخالی/قاشلاری وارهلالی

    حفظ ائله بدنظردن/الهی بومارالی

       بومولودی حضرت طاهابینوب

       سروقدین حضرت زهرابینوب

                    شادمانم

 

یوزونده وارنشانی/شیرین لحن وبیانی

   قدرتی وارالینده/جنّت ائدرجهانی

      ذوالفقاری ال اودم که آلاجاق

   رسم ظلمی جهانداتختدن سالاجاق

                      شادمانم

 

      آدی اولوب بهانه/تمام شیعیان

  الهی«فرهاده»ویر/ئوزون بیرعیدیانه

خوشدی سرّین سن کیمی جانانه دئسون

     دردی اولساسروردورانه دئسون

                    شادمانم