سبک : حسین جان ای آبروی دو عالم

 

بیا مهدی ای سفیر ولایت

تویی در عالم امیر ولایت

عیان بنما رخ ز پرده غیبت

تو را می خواند سریر ولایت

مسافر بطحا اباصالح

ستاره زهرا اباصالح

 


بیا مهدی ای سفیر ولایت

تویی در عالم امیر ولایت

عیان بنما رخ ز پرده غیبت

تو را می خواند سریر ولایت

مسافر بطحا اباصالح

ستاره زهرا اباصالح

 

به دنبالت ای سوار مدینه

هزاران دل غم گرفته به سینه

همه عالم غرق بحر بلایند

تویی تنها ناخدای سفینه

عزیز دل ما اباصالح

 ستاره ی زهرا اباصالح

 

تو خورشید آسمان حجازی

گل زهرا حسن گلشن رازی

تو ملا ما بندگان در تو

طبیب دل یار بنده نوازی

فدای تو مولا اباصالح

ستاره ی زهرا اباصالح

 

سلام اولسون منبع برکاته

جمالوندن پخش اولان حسناته

اگر نورون ائتسه عالمی روشن

چکرسن خلقی مسیر نجاته

فروغ تولا اباصالح

ستاره ی زهرا اباصالح

گوزی دوشسه گر یوزو نده کی خاله

دیر یوسف مرحبا او جماله

جزاک الله نرجسین گوزل اوغلی

ملاحت سنده یتوبدی کماله

گل ای گل طاها ابا صالح

ستاره ی زهرا اباصالح

 

 

باخار جمعه گونلری یولا گوزلر

گزر دللرده گلایه لی سوزلر

بیور ملا هانسی جمعه گلرسن

که قرآن الده هامی سنی گوزلر

هایانداسان آیا اباصالح

ستاره ی زهرا اباصالح

 

 

بیزه یوخ کمک بس هاچان گله جا قسان

قالوب شیعه تک بس ها چان گله جاقسان

نقدری باخاجاق یولارا گل نرجس

داریخدی اورک بس هاچان گله جا قسان

بیزی قویما تنها اباصالح

ستاره ی زهرا اباصالح

میلاد حضرت مهدی                     کلامی

سبک : حسین جان ای آبروی دو عالم

 

بیا مهدی ای سفیر ولایت

تویی در عالم امیر ولایت

عیان بنما رخ ز پرده غیبت

تو را می خواند سریر ولایت

مسافر بطحا اباصالح

ستاره زهرا اباصالح

 

به دنبالت ای سوار مدینه

هزاران دل غم گرفته به سینه

همه عالم غرق بحر بلایند

تویی تنها ناخدای سفینه

عزیز دل ما اباصالح

 ستاره ی زهرا اباصالح

 

تو خورشید آسمان حجازی

گل زهرا حسن گلشن رازی

تو ملا ما بندگان در تو

طبیب دل یار بنده نوازی

فدای تو مولا اباصالح

ستاره ی زهرا اباصالح

 

سلام اولسون منبع برکاته

جمالوندن پخش اولان حسناته

اگر نورون ائتسه عالمی روشن

چکرسن خلقی مسیر نجاته

فروغ تولا اباصالح

ستاره ی زهرا اباصالح

گوزی دوشسه گر یوزو نده کی خاله

دیر یوسف مرحبا او جماله

جزاک الله نرجسین گوزل اوغلی

ملاحت سنده یتوبدی کماله

گل ای گل طاها ابا صالح

ستاره ی زهرا اباصالح

 

 

باخار جمعه گونلری یولا گوزلر

گزر دللرده گلایه لی سوزلر

بیور ملا هانسی جمعه گلرسن

که قرآن الده هامی سنی گوزلر

هایانداسان آیا اباصالح

ستاره ی زهرا اباصالح

 

 

بیزه یوخ کمک بس هاچان گله جا قسان

قالوب شیعه تک بس ها چان گله جاقسان

نقدری باخاجاق یولارا گل نرجس

داریخدی اورک بس هاچان گله جا قسان

بیزی قویما تنها اباصالح

ستاره ی زهرا اباصالح