سبکای دل اگرعاشقی،،،

 

سویله دلیم  ائللره اکبره باخ اکبره

دوشدی آدی دللره اکبره باخ اکبره

                           کُر

          شمس    هدا  نورالعین

          گوزلرون ایدین حسینسویله دلیم  ائللره اکبره باخ اکبره

دوشدی آدی دللره اکبره باخ اکبره

                           کُر

          شمس    هدا  نورالعین

          گوزلرون ایدین حسین

 

 

بلبل اولوب نغمه خوان شاداولوب اهل جنان

رحمت حقدن یره گل توکوری اسمان

آلدی گلون سینیه ئوپدی گوزون باغبان

یایدی صباهر یره اکبره باخ اکبره

                                                          کُر

زینت    بزم   ولا   شبه   رسول   خدا

گوزلرون ایدین علی ای ادی مشگل گشا

یاز   بیزه بیر تذکره شعبان ایی کربلا

ذکری گئدوب گویلره اکبره باخ اکبره

                                                       کر

یوسف کنعان گلوب گر گوره گل صورتین

لبلرینی تئز ئوپر چون بیلر ئوز قیمتین

آرتیق ایدوبدی دییر ذات خدا عزتین

بوسه وورار گوزلره اکبره باخ اکبره

                                                      کر

ماه تماشادی بو سوره    أسرادی بو

زاده لیلادی   بو میوه    زهرادی  بو

دلده اگروارغمون درده مداوادی بو

باخ صدف وگوهره اکبره باخ اکبره

                                                         کر