ایُّهاالنّاس گَلون عاشق شیدایه باخون

قوس ابروسی کمان دیدهٔ شهلایه باخون


ایُّهاالنّاس گَلون عاشق شیدایه باخون

قوس ابروسی کمان دیدهٔ شهلایه باخون

عشقیله سِیر ائلیون ماه بنی هاشمی سوز

هم اوزون قولّارینا٬ هم قَدِ رعنایه باخون

بو اوزون قولّاری مشکل آچاجاق شیعه لره

عشقیله مشکل آچان٬ پنجهٔ بیضایه باخون

مرتضانون ائوینون چوخدی هیاهوسی بوگون

اوردا برپا اولونان شادی و غوغایه باخون

آلدی آغوشه علی اوپدی اوزون قولّارینی

ماشاءَاللّه دئدی بو قامت طوبایه باخون

بوگوزل قارداشوز اسلامه علمدار اولاجاق

بوسپهدار و بو سردار و بو سقّایه باخون

ایندی گور نیلدی عبّاس آناسی امّ بنین

ادب و معرفت همسر مولایه باخون

زینبین و حَسنینی چاغیروب اوز یانینا

نوکروزدی دئدی اوغلوم بو دل آرایه باخون

آی خانم فاطمه نون سوگلی دردانه لری

نوکرِ باشرفِ درگهِ زهرایه باخون

معدن غیرت و عشق و شرف و مهر و وَفا

بش امام اوپدی الین٬ رتبهٔ والایه باخون

(فیضی) بایرام گونیدی٬ شیعه لره سویله گلون

ننه دن دوز صوداَمَن٬ تک یَلِ هیجایه باخون