سبک : ساقیا بده جامی

 

آسمان   یثرب ده   آی  چیخوب  مَحاقیندن

باشینه  دولاندی  گون   شور   اشتیاقیندن

فرشیان  گلوب  وجده  حیدرین  قوناقیندن

قدسیان گلوب وُرسون بوسه د یل دوداقیندن

مرحبا  - مرحبا -  گوزلره ضیا گلدی

صاحب -  پرچم  -  دشت  کربلا گلدی


آسمان   یثرب ده   آی  چیخوب  مَحاقیندن

باشینه  دولاندی  گون   شور   اشتیاقیندن

فرشیان  گلوب  وجده  حیدرین  قوناقیندن

قدسیان گلوب وُرسون بوسه د یل دوداقیندن

مرحبا  - مرحبا -  گوزلره ضیا گلدی

صاحب -  پرچم  -  دشت  کربلا گلدی

 

چرخ حُسنیده نور وجهی ، ظلمتی  آشدی

ماهِ   طلعتِ   عباس    مه لقا لره    باشدی

گوزلری؛ دل آرادی  قاشلاری؛  قلم قاشدی

بسدی بو مقامینده چون حسینه قارداشدی

ساقی   -   بادۀ  -   هادِ مُ  الدّوا گلدی

صاحب -  پرچم  -  دشت  کربلا گلدی

 

چیخدی تا  مه  حیدر آسمان ائدوب خنده

عرشید ن  ندا  گلدی  کامل  اولدی پرونده

یا حسین گوزون آیدین آی دولاندی ساینده

صاحب  علم  گلدی  منده   واله ام  سنده

خادمِ    -  درگه  -   خیرة النسا گلدی

صاحب -  پرچم  -  دشت  کربلا گلدی

 

هانسی گوز بو دنیاده  بیله  گوزلره  بنزر

وجه   عالم  آراسی  لوح    مرمره   بنزر

طّرۀ    سیه فامی    زلف     حیدره  بنزر

قوللاری   قیامتدی   یوخ   او اللره  بنزر

چاره سیز- درد لره-  مرهم و دوا گلدی

صاحب  -  پرچم  -  دشت  کربلا گلدی

 

کیم باش اگسه عباسه ائتمزآهیلن افسوس

نوکرین  علی  اوغلی  والله  ایلمز مأیوس

حاجتین  روا  ایلر  کیم  اولا  اونا مأ نوس

آلتی  گوشه  محرابه سائلین  ائدر پابوس

بلکه بو -  محفله -  عطر  نینوا گلدی

صاحب  -  پرچم  -  دشت  کربلا گلدی