سبک : با نوای کاروان ...( آهنگران )

 

مژده وئربادصبا/دلبردیرآشنا

سرداروسالار اهل وفا گلدی

قولسوز علمدار کرب وبلا گلدی

 


مژده وئربادصبا/دلبردیرآشنا

سرداروسالار اهل وفا گلدی

قولسوز علمدار کرب وبلا گلدی

 

آلدی آغوشه علی اوپدی زیبا اللری

گوزیاشین ایتدی روان اوپدی قاره گوزلری

باخدی قدوقامته آغلادوبدورحیدری

(سسلندی تزمولاای حضرت یکتا)

(بیرگون باتارقانه بونازنین اعضا)

 

برترایت اجلاسیمی/حفظ قیل عباسیمی

سرداروسالار اهل وفا گلدی

قولسوزعلمدارکرب وبلاگلدی

 

عرض ایدوب یارب اولاریارودلدارحسین

عاشق جانباز حق محورخسارحسین

هم وزیر بارگاه  هم  علمدار حسین

عالملره عشقین بیرگون عیان ایلر

قارداشینه آخردردین بیان ایلر

 

غصه دن اولمازرها/دردینه اولمازدوا

سرداروسالاراهل وفاگلدی

قولسوزعلمدارکرب وبلا گلدی

 

بیرقیامت بوبالادهریده برپاایدر

قانیلن دشمنلرین عزلینی امضاایدر

روزعاشوراگونی عشقینی معنا ایدر

گلمزشجاعتده مثلی بودنیایه

ایلرفداجانین فرزندزهرایه

 

ساقی لب تشنگان/سایه سی کهف امان

سرداروسالار اهل وفاگلدی

قولسوزعلمدارکرب بلا گلدی