سبک : دایه دایه وقته جنگه

 

سوم  شعبانیده

یاندی گویللر مشعلی

صِدق دلدن سسلیون

یا حسین بن علی

خلق ائدوب  ذات تبارک

شاهیمون زیبا آدین تک

جشن  میلادی  مبارک


سوم  شعبانیده

یاندی گویللر مشعلی

صِدق دلدن سسلیون

یا حسین بن علی

خلق ائدوب  ذات تبارک

شاهیمون زیبا آدین تک

جشن  میلادی  مبارک

چهره سی گونن گوزل زیبا گوزی چون آی 

یوخدور اونا بیر تای

پای وئروب آی پارچاسیناندا گوزل بیر پای

یوخدور اونا بیر تای

یا حسین  جان یاحسین  جان

مرد    با  ایمان   حسین   جان

سینه زن لر آدیوه قربان حسین جان

قربان حسین جان

 

 شاد    اولون  اهل    ولا

 شاد اولوب چون مصطفی

 جار   سالون      عالمللره

 گلدی    شاه      کربلا

نور  چشم مرتضادی

آدینه جانلار  فدادی

عشقیمیز   کربوبلادی

مدحینه قاصردی بو ناقص بیانیم

 قاصر  زبانیم

کربلا سلطانینه قربان بو جانیم

جان جوانیم

یا حسین  جان یاحسین  جان

مرد    با  ایمان   حسین   جان

سینه زن لر آدیوه قربان حسین جان

قربان حسین جان

 

 حضرت زهرایه جان

 سید   اهل    جنان

 درگهِ    با    عزتی

مفخر  هفت   آسمان

شیعیه نان و نمکدی

قلبیللرده آدی  حکدی

آندولا    الله  تکدی

تک یاتموش خالق منان  حسینی

 والله حسینی

عرش و فرشه ایلیوب سلطان حسینی

والله حسینی

یا حسین  جان یاحسین  جان

مرد    با  ایمان   حسین   جان

سینه زن لر آدیوه قربان حسین جان

قربان حسین جان

 

 

فاطمه  دلبندیدی

مرتضا فرزندیدی

اوز آناسی تک  آقام

درد و غم خُرسندیدی

شیعه لر  اولسون فداسی

باشینون وار چوخ بلاسی

وار    قاباخدا   کربلاسی

کربلاده  قانینی  ناحق   توکللر

 قدین بوکللر

سینه سین اوچ شعبلب اوخلا سوکللر

 قدین بوکللر

یا حسین  جان یاحسین  جان

مرد    با  ایمان   حسین   جان

سینه زن لر آدیوه قربان حسین جان

قربان حسین جان