سبک : گلپونه ها

 

شد موسم شادی دلها

زیباترین مخلوق حق آمد به دنیا

آمد ، عشق زهرا

میلاد شاه عالمین است       اهل عالم

میلاد مسعود حسین است   اهل عالم


شد موسم شادی دلها

زیباترین مخلوق حق آمد به دنیا

آمد ، عشق زهرا

میلاد شاه عالمین است       اهل عالم

میلاد مسعود حسین است   اهل عالم

 

ای روی تو مانند قرآن

ای نام و پاکت پایه و ارکان ایمان

مولا ، ای حسین جان

میلاد تو میلاد عشق است   یابن زهرا

یار تو بانوی  دمشق است     یابن زهرا

 

ای جان عالم به فدایت

ای عالمی ریزه خور خوان عطایت

ارباب ، جان فدایت

می خواهمت من بی نهایت   ای حسین جان

کی میرسم تا کربلایت          ای حسین جان

 

ای شاه مردان یا اباالفضل

ای ساقی سرمست عطشان یا اباالفضل

مولا ، یا اباالفضل

تو معنی عشق و وفایی     یااباالفضل

بر عالمی مشکل گشایی   یااباالفضل