سبک : نقش من چرا نقش ماتمه

 

ماه آسمان صفا حسین

نور کهکشان وفا حسین

یاحسین حسین جان


ماه آسمان صفا حسین

نور کهکشان وفا حسین

یاحسین حسین جان

مددی شاه عشق و ایمان

درد من تو درمان من تویی

پایه های ایمان من تویی

یاحسین حسین جان

مددی شاه عشق و ایمان

آنکه بر قلبم گشته قبله نما

نام زیبایش گشته ذکر دعا

آنکه هستم را دعده رنگ صفا 

این تو بودی ای شاه مهر و وفا

یاحسین حسین جان

مددی شاه عشق و ایمان

بریادت هر جا با دلم هنگامه دارم

عشق تو را دارم که چیزی کم ندارم

خورشید راه پله های سبز عرفان

دست من و دامان تو ای شاه خوبان

چشمه سار رحمت گل ازلی

نو گل کوثر عشق لم یزلی

تکسوار هیجا امیر ولا

ادخیل ای سلطان کرببلا

یاحسین حسین جان

مددی شاه عشق و ایمان