سبک : از صلابت ارتش و ملت و سپاه ما

 

ای صبا یتور کربلا شاهینه  ، سلامیمی

عطر جانفزاسی معطر ایدوب  ، مشامیمی

مژده ویر منیم دلیمجه سسله یا حسین

گلدی کربلا وزیری نور نیرین

یا ابلفضل آدین فدا یا ابلفضل


ای صبا یتور کربلا شاهینه  ، سلامیمی

عطر جانفزاسی معطر ایدوب  ، مشامیمی

مژده ویر منیم دلیمجه سسله یا حسین

گلدی کربلا وزیری نور نیرین

یا ابلفضل آدین فدا یا ابلفضل

 

گلدی تا سنه  ،  یار اولا حسین

لشگروند سردار اولا حسین

ابوالفضل آچدی گوزون عالمه

ائدور گوی اهلی آدین زمزمه

یا ابلفضل آدین فدا یا ابلفضل

 

اوپدی گوزلرین آلدی تا مرتضی ،  قوجاقینه

قویدی لبلرین شوقیله غنچه وش ، دوداقینه

قولارین اوپنده گوز یاشی روان اولوب

مرتضی جمالی گل مثالی تک سولوب

یا ابلفضل آدین فدا یا ابلفضل

 

سن دیدی اوغول   چوخ وفالیسان

قولارین فدا ،         کربلالیسان

حسینی قویما اوغول تک قالا

اولون دایاق بیر بریز بالا

یا ابلفضل آدین فدا یا ابلفضل