ای دل اگر ایسته سن تاپاسان عمر سرمدی

دوت ذیل عشق صادق آل محمّدی


ای دل اگر ایسته سن تاپاسان عمر سرمدی

دوت ذیل عشق صادق آل محمّدی

بنیاد ائدوبدی دین حقی جدّ امجدی

احیا اولوب او شاهیله اول دین احمدی

اول مذهبی که مذهب توحید و عدلیدور

اول مذهبی که مذهب میعاد اَجلیدور

اول مذهبی که آمر اعمال سهلیدور

اول مذهبی که قابل تصدیق عقلیدور

بو مذهب حقیقی و حیّ مؤیّدی

بو حق پسند مذهب جعفری بول فقط

هر کیم بیر آیری یول گئده آخر اولور سَقَط

داخل بو مذهبه اولونا یوخدی بیر غلط

بو مذهب اهلی خالقیلن تاپدیلار رَبَط

مطلق ائدن بو یولدی نفوس مقیّدی

رأس رئیس کلّ مذاهبدی بو امام

علّام علم کلّ عجایبدی بو امام

قطب مشارقیله مغاربدی بو امام

کوکب شناس کلّ کواکبدی بو امام

تعریف ائدن بو شهدی وجود مجرّدی

جدّی محمّد عربیلن بو تاجدار

میلاد با سعادته با اذن کردگار

ماه ربیع الاوّلی قیلدیلار اختیار

ایتدیله چهره ، هفدهِ بو آیدا آشکار

اوّل ائدوب جهانی ایشیق نور احمدی

وارد اولوبدی اول شهه امر پیمبری

ایللر گئچوب تجلّی ائدوب نور جعفری

قرن نخست هجریده با عزم رهبری

فعله گتوردی قوّه دن امر مقدّری

اسلام دینینون ایتدی مجهّز مؤیّدی

وارثدی هر صفاتیده اجداد پاکینه

باخ علم و حلم و خُلقیده جمله ملاکینه

مدیوندی عرش درگهینون سنگ و خاکینه

لنگردی بیر اشاره سی کونون فَلاکینه

بیر پیشوادی گوندوز ائدن لیل اَسودی

دوتدی مشیّت ازلی سی بئله قرار

مادّی علومیدنده ائده خلقه آشکار

تا اهل کشف اوچون قالا اول علم پایدار

تا استفاده ایلیلر اوندان اهل کار

دائم جهان گوزی گوره صُنع  مجدّدی

شرح ایتدی جمله علم ضرورینی عالمه

تعلیم ائدوب علوم دهورینی عالمه

صُنعون دئیوبدی وقت ظهورینی عالمه

من جمله شیمی نون دئدی جورینی عالمه

اورگتدی خلقه جمله فنون ممدّدی

تأسیس ایلمیشدی بیر ارزشلی مدرسه

دوت مین تلامذ اوردا بلا رِیب  و وسوسه

تحصیل ائدوبله لیک دینمزدی هرکسه

محفوظ تا قالا او مبارک مؤسسه

ایستردیلر بقای او برج مشیّدی

خلقین یوزونه آچدی هامی باب دانشی

جریانه سالدی بو چمنه آب دانشی

تکمیل ائدوب اصولیده ارباب دانشی

اِشباع ائدوب فروعیده اصحاب دانشی

تاپدیلار جمله سی دل و جان مؤیّدی

«عاصم» اگر چه مذهب جعفردی مذهبون

لیکن بیر آیری مذهبه بنزردی مذهبون

یعنی هوای نفسیله همسردی مذهبون

آت نفس خواهشون که منوّردی مذهبون

نور بو مذهبیله ایشیق ایله مرقدی