حجت ذکی عسگری آقام جان وریب اونا گویلر آغلیور

ساخلیوب عزا صاحب الزمان نوحه باشلیوب یکسر آغلیور


حجت ذکی عسگری آقام جان وریب اونا گویلر آغلیور

ساخلیوب عزا صاحب الزمان نوحه باشلیوب یکسر آغلیور

سامرا اولوب غرق ماتمه شیعه نون آقاسی وئریبدی جان

چوخلی قوزانور آه و وا سسی ایلیور فغان گویده قدسیان

بو عزاده بس آغلیوب بو گون صاحب الزمان اولدی باغریقان

یرده وار نه غوغا و ولوله سس وریر منا مشعر آغلیور

چوخلی ظلم ایدوب معتمد  اونا چوخ گوروب جفا حجت خدا

هی سالوبدی زندانی ایلیوب شیعه نون آقاسون او بی حیا

اون بیریمجی ماه هدایتی چوخلی ظلمته ایتدی مبتلا

چکدیگی ملال و مصیبته گویده ساقی کوثر آغلیور

درک بولمیوب شانینی اونون هیچ زمان او ملعون خلیفه لر

عسگری آقامی  او معتمد تختینه بولوبدی بویوک خطر

چکدی نقشه تا فاطمه گولون پرپر ائلیه رذل بد سیر

داغدار اولوب فاطمه بو گون هی توکوبدی اشک تر آغلیور

شیعه نون امامون او معتمد جام زهریله مسموم ایلدی

صاحب الزمانی یتیم ایدوب  خیردا سینیده مغموم ایلدی

عمرونون زوالون او زهریلی شربت جفا محتوم ایلدی

قاره چکدیلر عرش اعظمه بو عزاده پیغمبر آغلیور

چوخ جوانیدی عسگری آقام دوشدی بستره اولدی محتضر

زهریلر وجودی یانوب اونون پاره لندی اکبادی سر به سر

گون به گون ساراتدی عذارینی  زهر  ایدوب وجودینده چوخ اثر

ماتمه باتوب کل شیعیان بو عزاده سرتاسر آغلیور

اون بیریمجی نور هدایتی خاموش ایلدی ظلم بی امان

چوخ آز اولدی عمری امامیمین گل کیمی سولوبدی اولوب خزان

چون آناسی زهرا کیمی آقام  جان وئریب جفائیله چوخ جوان

بو شهید و مظلومه گوییا  عرشیده بو گون داور آغلیور

شیعه لر گلون بو  عزاده سیز تسلیت دیون شاه اعظمه

آغلیون بو گون سسلیون آدون غیبتی تاپا بلکه خاتمه

چون جهاندا  ظلم و تعدی چوخ شیعه نون قدین دوندریب خمه

گل آقا که ایللردی هجریوه قانیلن دولان گوزلر آغلیور