گل ای وفالی زینبیم*الولانوب یانور جگر

دوشوب شرر وجودیمه* ایله حسینیمه خبر

  بودل شب اودلانورام باجی

               جگریم یانور، یانورام باجی

                 ئولورم باجی ۲


گل ای وفالی زینبیم*الولانوب یانور جگر

دوشوب شرر وجودیمه* ایله حسینیمه خبر

  بودل شب اودلانورام باجی

               جگریم یانور، یانورام باجی

                 ئولورم باجی ۲

 

بهارعمریم آز قالور*جفائیلن خزان اولا

گرکدی منده بو گجه*گیدم علی گیدن یولا

   الیوبدی زهر جفا اثر

        ئولورم حسینیمه ویر خبر

           ئولورم باجی ۲

 

مسافرم ولی باجی*ئورکده بیر سوزوم قالور

دوشنده کوچه یادیمه**وجودیمه شرر سالور

    یولوم اوسته جوریله دوردیلار

             ننه می او کوچه ده ویردیلار

                ئولورم باجی۲

 

او گونکه وئردی اود باجی* بو درگهه جفا الی

طنابه باغلانوب او گون**امیر ماسوا الی

   من او گوندن آغلامیشام باجی

              ایله سینه داغلامیشام باجی

                 ئولورم باجی۲

 

ایوینده بوغریب اولن**باجی رواقی نیلیور

بقیعده دفن اولارحسن**داخی چراغی نیلیور

     باشیم اوسته آز سینه داغلیون

                   گون ایوینده قبریمه، آغلیون

              ئولورم باجی ۲