گنه باشلاندی ماتم شیعه لر گلدی نوایه

الینده قانلی کوینک فاطمه گلدی عزایه

سیه پوش اولدی عالم،گلوب ماه محرم

وریبلار شهره یکسر،جوانلار قاره پرچم

 دیولر آقا............... سنه جان فدا

 حسینیم وای حسینیم 2


گنه باشلاندی ماتم شیعه لر گلدی نوایه

الینده قانلی کوینک فاطمه گلدی عزایه

سیه پوش اولدی عالم،گلوب ماه محرم

وریبلار شهره یکسر،جوانلار قاره پرچم

 دیولر آقا............... سنه جان فدا

 حسینیم وای حسینیم 2

 

دوشوب یاده ربابین صود امر تشنه بالاسی

ابوالفضلی هرایه سسلنور هردم آناسی

گلوم صولدی ابوالفضل، بالام اولدی ابوالفضل

امیدیم تک بو چولوده، اوزون قولدی ابوالفضل

 دخیلم سنه....... نظر قیل منه

ایا باب الحوائج ایا باب الحوائج2

 

ادین دوتوم ابوالفضل شیعه لر فریاده گلدی

اشیتدیم دوشدون اتدان فاطمه امداده گلدی

دیدی ای نورعینیم،چاغیر گلسین حسینیم

چخور داغلی اورکدن،سمایه شور و شینیم

گلر قارداشین....... توکر گوز یاشین

ایاباب الحوائج ایاباب الحوائج2

 

الوب زهرا سسین یوز دوتدی شاه کربلایه

ننون زهرا گلوبدی سنده گل قارداش هرایه

یوبانما جان زهرا،چالور ال قوم اعدا

جمالون گورسم ئولم،یتش بس داده مولا

منی درک ایله..... گلوب ایش بله

حسینیم وای حسینیم 2