ای ولا اهلی گلون رحمت رحمانه باخون

ملک یثرب ده بو گون جلوه جانانه باخون


ای ولا اهلی گلون رحمت رحمانه باخون

ملک یثرب ده بو گون جلوه جانانه باخون

حی دادار ائلیوب لطفینی شامل هامیا

گوندروبدور بشره رهبر فرزانه باخون

نهمین رهبر معصومیدی دنیایه گلوب

گل یوزونده جلوات حق سبحانه باخون

عالم حسنیده یوسف اوزی حیراندی بونا

گل زهرایه اگور باش مه کنعانه باخون

عرض تبریکه گلوب فوج ملائک بو گئجه

هامی تبریک دیور شاه خراسانه باخون

حاتم طائی الین ئوپمگه ایلور عجله

یوز قویوبدور اودا چون درگه احسانه باخون

انبیا تک تکی دیدارینه مشتاقیدیلر

یونس و نوح نبی ، هود و سلیمانه باخون

حضرتون آدی محمد ، لقب پاکی جواد

بخشش و جودینه گویادی ، بو عنوانه باخون

آتاسی بحر علوم و آناسی بحر عفاف

ایکی دریادن اولان لولو مرجانه باخون

ایندی جنتده بونا جشن ولادت دوتولوب

چشم دل باز ائلیون روضه رضوانه باخون

بو گل باغ پیمبردی آچوب یثربده

چشم حق بینیله بو عطریلی ریحانه باخون

مرحبا قامت رعناسینه زیبا یارانوب

نوه ماه وش مفخر انسانه باخون

آتاسی گل ، اوزی گل ، ایل و تباری هامی گل

دوندروبلر یر اوزون صحن گلستانه باخون

بلی باشدان ایاقا حسن و لطافتدی بو گل

آشنا درک ائده ، ائتمز ولی بیگانه باخون

یدی سنینده اوشاقدان دئسه لر اولماز امام

دئیرم امر خداوندی دی فرمانه باخون

نئجه کی حضرت عیسانی پیمبر ایلدی

باوروز یوخدور اگر آیه قرآنه باخون

ذوالفنونا دئسه لر بحر کرم کیمدی اگر

دئگیلن بند دل شاه خراسانه باخون