ایکی دنیاده بیزیم عزّتیمیز فاطمه دور
شرف و تاج سرِ خلقتیمیز فاطمه دور


ایکی دنیاده بیزیم عزّتیمیز فاطمه دور
شرف و تاج سرِ خلقتیمیز فاطمه دور
دیلده کی اَزبریمیز عادَتیمیز فاطمه دور
قمر وشمس کیمی طلعتیمیز  فاطمه دور
عشقیمیز هم سوزوموز ، صحبتیمیز فاطمه دور
گوهر کلّ جهان خیر نسا فاطمه دور
اٌسوه ی صدق وصفا حلم وحیا فاطمه دور
اَلّری  درده  شفا  باب رَجا  فاطمه دور
مادر کون  و مکان شمع کَسا  فاطمه دور
روز محشرده بیزیم رحمتیمیز فاطمه دور
عصمت  اللّهیدی  عشق  ازلی فاطمه دور
درگهی باب کرم لم  یزلی  فاطمه دور
کویده کی شمس و قمر نور جَلی فاطمه دور
ایکی دنیاده فقط عشق علی فاطمه دور
بیز علی شیعه سیوخ قدرتیمیز فاطمه دور
دختر  ختم رسالت  دئگینن فاطمه دور
همسر مام وولایت دئگینن فاطمه دور
مادر زین و امامت دئگینن فاطمه دور
دٌرجِ عصمت یادا عفّت دئکینن فاطمه دور
آندولا گوز یاشینا وحدتیمیز فاطمه دور
سوره ی کوثره باخ ، قرآنیمیز فاطمه دور
دولانان قلبیده رگده  قانیمیز فاطمه دور
شیعه نون عشقیدی چونکی جانیمیز فاطمه دور
جان یاقان صحبتیدور ،جانانیمیز فاطمه دور
شیعلر وحدتیمیز ،اٌلفتیمیز  فاطمه دور
شیعه نون شوقِ تَمنّاسی خانم فاطمه دور
ایکی دنیا شه ومولاسی خانم فاطمه دور
شرف وتاج سر الماسی خانم  فاطمه دور
حیدرون هر گئجه رویاسی خانم فاطمه دور
عین حیدر کیمی حیثیَِتیمیز فاطمه دور
نور قرآن خبر  آلدیم  دئدیلر  فاطمه دور
درده درمان خبر آلدیم  دئدیلر  فاطمه دور
یاره قربان خبر آلدیم دئدیلر فاطمه دور
چشم گریان خبر آلدیم دئدیلر فاطمه دور
دردو محنتده قالان حسرتیمیز فاطمه دور
سارالیب گول کیمی الّرده سولان فاطمه دور
اورگی درده گلیب غمله دولان فاطمه دور
گئجه دن گوندوزه جک  آغلار  اولان فاطمه دور
سینه سی آتش غملرده یانان فاطمه دور
قبری تک گیزلی اولان غربتیمیز فاطمه دور