آنا فراقی اولارموش بلا بلال بلال

همان بلایه منم مبتلا بلال بلال


آنا فراقی اولارموش بلا بلال بلال

همان بلایه منم مبتلا بلال بلال

بو نکته نی هامی یاخشی بُلر اولوب معروف

بالانی سایه ی مادردور ایلین مشعوف

آتا آنا یری ویرمز نه قدری اولسا رئوف

آتا محالیدور اولسون آنا بلال بلال

چراغدور آنا، گیدسه ایوین چراغی گیدر

صفاسی قالماز آناسیز ایوین، صفاسی گیدر

آنائیله بالانون دردینون دواسی گیدر

آنا ایدر هامی درده دوا بلال بلال

جهان جهانی اولالی هر نه وار اناث و ذکور

یتیم آناسیزا مردم دیر اولوب مشهور

ولی آناسی اُلندور یتیم دل رنجور

عیان اولوب منه بو ماجرا بلال بلال

عبث دگل یوزه غربال چشمیم اشکیم اَلر

دیمه دوباره بو سینمیش گوگل گینه دوزَلر

سسی قولاقیمه فکر عالمینده گاه گَلر

شکسته نی کیمی قیلّام نوا بلال بلال

یووار آنا بالانین زلفینی، وورار شانه

آلار قوجاقینه گویا صدفدی دَر دانه

قالار آناسیز اوشاق من کیمی یانا یانه

گوزینده تنگ اولی ارض و سما بلال بلال

مثال روحیدی اطفال اوچون آنا نفسی

باشارسا روحی آچار پر اوچار گَلنده سسی

او مادری اُلنه وای ایده آنا هوسی

قالار نه حاله بُلر بیر خدا بلال بلال

شهید اولماقینون علّتی اولان دشمن

ایکی جهاندا مصیبتدن اولماسون ایمن

نه وقتیمیدی مصیبت زده اولِیدیم من

یوزوم اولا مثل کهربا بلال بلال

گوزین تیکردی گوزومه آنام صاق اولسِیدی

قولاق ویرردی سوزومه آنام صاق اولسِیدی

یوزین قویاردی یوزومه آنام صاق اولسِیدی

آلاردی گوگلومی صبح و مسا بلال بلال

ایکی باجی ایکی قارداش بلال شام و سحر

آنا دیوب توکروخ عارضه سرشک بصر

باخوب نماز یرین بوش گوروب ایدنده نظر

یاخون اولار اولا محشر به پا بلال بلال

آنا فراقینون آیا دیوم هاراسیندان

بیان ایدوم نجه دیوار و در آراسیندان

نه نوع شرح ویروم سینه سی یاراسیندان

اورک او یاره دن اولموش یارا بلال بلال

او یاره سی منی دلدن جریحه دار ایلیوب

گئجم کیمی گونومی تیره روزگار ایلیوب

خیال ایت گور آتامدا نه قدر کار ایلیوب

قالور نه حاله او میر هدی بلال بلال

بو رسمیدور قاپودا ساخلاسا بیری نوکر

خانم، آقا اونا گه گاه بیر ایده لّه نظر

بو شعره حافظ قرآندا بیر صله ایستر

آنا فراقی اولارموش بلا بلال بلال