چکنده مسجده شیر خدانی اهل جفا

دوشوب دالنجا حسین و حسنله خیرنسا


چکنده مسجده شیر خدانی اهل جفا

دوشوب دالنجا حسین و حسنله خیرنسا

گَتورمیوب یارالی جانی اول مصیبته تاب

ایدردی فاطمه گویا بو دللریله خطاب

ای اهل کینه ایلمیون زار عم اوغلومی

مین زجریله درده گرفتار عم اوغلومی

چوخدی گوگلده دردی، سیز اینجیتمیون اونی

دارِ فناده بی کس و بی یار عم اوغلومی

گَلدی بروزه کینه لروز ای قوم بت پرست

قیلدوز غم مصیبته سردار عم اوغلومی

بُلمم نه تیز عداوتوز اولدی آشکار

سالدوز بو حاله دیده سی خونبار عم اوغلومی

دنیاده سیزلره مگر ای قوم بی حیا

تاپشورماموشدی احمد مختار عم اوغلومی

آل رسول حرمتینی یاخشی ساخلادوز

ایتدوز بلایه قافله سالار عم اوغلومی

هیچ کس جهاندا زار ایلمز اوز امامینی

سیز ایلدوز بو حیدر کرّار عم اوغلومی

قول باغلی، سینه داغلی، دل افکار آپارمیون

مسجدلره غریب و دل افکار عم اوغلومی

مشکل گشانی مشکله سالماق روا دگل

ایتمون نشانِ طعنه ی اغیار عم اوغلومی

غم گلشنینده ناله چکر هر صباح و شام

اوخشار همیشه قمری گلزار عم اوغلومی