عم اوغلی گیتمه کناره منیم کناریمدن

چوخ آز زمان قالوری عمر مُستعاریمدن


ادامه مطلب ...