عطریوی آلدیم حسین ؛ اولمدیم قالدیم حسین

یول طریق عشقیله ؛ قبریوه سالدیم حسین

رتبه والاسی وار ؛ منظر زیباسی وار (2)

زینبون ای جان جانان قبریوه قربان

تربتون مین درده درمان قبریوه قربان


ادامه مطلب ...